Valtavaara Suomalainen sielunmaisema

Poliittinen toimintavapaus ja kuntalaisen oikeusturva!

 

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale antoi tiistaina 30.12.2014 päätöksensä (OKV/1149/1/2013) asiassa ”Siuntion kunnan kunnanhallituksen menettely koskien kunnanvaltuutetun toimia”.

Päätös oli annettu Siuntion kunnanvaltuutettu Heikki Valtavaaran oikeuskanslerille 5.7., 10.9., 6.11. ja 11.11.2013 osoittamiin kanteluihin, jotka koskivat kunnan menettelyä Siuntion hallintojohtaja Jarkko Sorvannon (kunnan palveluksessa 30.11.2013 asti), oikeust. kand./valtiot. kand., kunnanhallitukselle lähettämän toimenpidepyynnön johdosta, missä hallintojohtaja Sorvanto oli kokenut kunnanvaltuutettu Valtavaaran toiminnan itseensä kohdistuvana työpaikkakiusaamisena.

Ohessa oikeuskanslerin viraston päätös kokonaisuudessaan (klikkaa):

- Apulaisoikeuskansleri, Dnro OKV/1149/1/2013, 30.12.2014

Päätöksen lopusta (sivu 10) ilmenevät asiaa koskevat apulaisoikeuskanslerin johtopäätökset ja toimenpiteet:

Asian käsittely Siuntion kunnassa ei ole täyttänyt kuntalaissa ja julkisuuslaissa asian käsittelylle asetettuja sekä hyvän hallintotavan vaatimuksia.

Kiinnitän Siuntion kunnanhallituksen huomiota kuntalain pöytäkirjaamista koskeviin vaatimuksiin, julkisuuslain mukaisen julkisuusperiaatteen noudattamiseen ja hyvän hallinnon mukaiseen menettelyyn.

Kiinnitän lisäksi Siuntion kunnanhallituksen huomiota perustuslain 111 §:ssä säädettyyn velvollisuuteen antaa oikeuskanslerille tämän tehtävässään tarvitsemat tiedot.

Muihin toimenpiteisiin en katso kantelun antavan aihetta.

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen tiivistelmässä on myös todettu seuraavaa:

Kunnanvaltuutettu ei ole kunnan virkamiehiin nähden työnantaja-asemassa. Näin ollen kunnanvaltuutetun menettelyä luottamustoimessaan suhteessa kunnan virkamieheen ei voi arvioida työnantaja-työntekijä -suhteesta käsin eikä siten myöskään työpaikkakiusaamisena. Asian käsittelyn lähtökohta oli ollut sen vuoksi virheellinen.

Oikeuskanslerinviraston päätökseen liittyvät muun muassa seuraavat Siuntion johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet:

- kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arja Alho (SDP)

- kunnanhallituksen puheenjohtaja Merja Laaksonen (RKP)

- hallintojohtaja Jarkko Sorvanto (kunnan palveluksessa 30.11.2013 asti)

Aiheeseen liittyen on aikaisemmin annettu lukuisia voimakkaan tuomitsevia ja leimaavia julkilausumia laajalevikkisten medioiden välityksellä, esimerkiksi Siuntion kunnanvaltuuston puheenjohtajan toimesta Länsi-Uusimaa-lehdessä.

Esimerkkeinä mainittakoon:

- Länsi-Uusimaa-lehdessä 31.5.2013 ilmestynyt kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arja Alhon mielipidekirjoitus ”Siuntiolaiset ansaitsevat vastuulliset valtuutetut”, missä hän muun muassa toteaa:

Kokoomuksen valtuutettu Heikki Valtavaaran yleisöosastokirjoitus Siuntion sosialidemokraateista viikko sitten kertoo hänen käsityksistään kuntademokratiasta, vastuusta ja sen mukanaan tuomista velvollisuuksista samoin kuin hänen näkemyksestään valtuutetun tehtävistä.

Siuntion kunnanvaltuuston puheenjohtajana tulen pitämään huolen, että noudatamme työskentelyssämme valtuuston työjärjestystä, kuntalakia ja hyviä käytöstapoja. Hyvä hallintotapa tarvitsee puolustajansa.

- Länsi-Uusimaa-lehdessä 5.9.2013 ilmestynyt kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arja Alhon Kirjoittajavieras-palstan kirjoitus ”Rauhaa ja rakkautta”, missä hän muun muassa toteaa:

Varhaiseen puuttumiseen kuuluu, että kiusattu ja kiusaaja kohtaavat toisensa ja kykenevät keskustelemaan toisensa kanssa ...

Siuntiossa toimii valtuutettu, joka ei halua keskustella. Hän jättää tukun ”aloitteita”, jotka ovat kantelukirjelmiä sekä kirjoittaa useilla eri nimimerkeillä lehtien palstoilla erilaisista kuntamme asioista.

… Valtavaara ...

Kuntalaisilla on vastavuoroinen oikeus perehtyä oikeuskanslerin viraston päätökseen kokonaisuudessaan ja tehdä omat johtopäätöksensä päätöksestä ilmenevien seikkojen perusteella.

Sama koskee myös poliittisia luottamushenkilöitä.

Monet esitetyistä lausumista ja menettelyistä ovat synnyttäneet lukuisissa luottamushenkilöissä mielikuvan poliittisesta painostuksesta ja mielivallasta, jolla pyritään rajoittamaan laillista poliittista toimintavapautta.

Kuntalaisilla on myös oikeus arvioida päätöksestä ilmenevien seikkojen yhtymäkohtia omaan kuntalaisen oikeusturvaansa.

Päätöksellä on myös laajempi yhteiskunnalliseen ilmiöiden tiedostamiseen liittyvä merkityksensä.

Katso myös:

- Siuntion Sanomat, ”Pääkirjoitus: Valtuutetun poliittinen toimintavapaus ja kuntalaisen oikeusturva!”, 23.1.2014

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat